بوستر

بوستر سابلیمینال با دو برابر نتیجه گیری سریعتر از بیوکینزی

بوستر سابلیمینال

بوستر سابلیمینال با دو برابر نتیجه گیری سریعتر از بیوکینزی بوستر سابلیمینال : بوستر در واقع باعث سرعت بخشیدن به نتیجه گیری شما از بیوکینزی و سابلیمینال شده و زمان را برای شما دو برابر کوتاه تر کرده وحاوی تلقینات مثبت و امواج مغزی مخصوص است وباید قبل گوش دادن …

ادامه نوشته »