خانه / درباره ما

درباره ما

گروه تحقیقاتی بیوساب شامل تیم چهار نفره است

بخش متافیزیک نیو :اقای مقیمی مدرس و استاد بیوکینزی و متافیزیک نوین

بخش متافیزیک وعلوم عرفانی:احمد مشایخی مدرس و صاحب امتیاز موسسه ارواح و الطاقه

بخش نرمافزار های تخصصی و اسیلاتورها : اقای اندریان مدیر بخش خارجی وتولید محصول

تولید محتوا: اقای سروش امیریان مدیر بخش فارسی وتولید کننده محتوا ومحصول فارسی